Netlet Oy Ab

Lösningar inom cirkulär ekonomi för byggbranschen

Företaget

Netlet Oy Ab är ett startup-företag, grundat år 2016, vars huvudsakliga produkter består av Raksanouto samt Rakennusoutlet.com.

Bägge tjänsterna publicerades i början av juni 2018, och redan nu har vi fått med oss flera av de ledande byggföretagen i Finland.

Vi jobbar för att främja den cirkulära ekonomin på byggbranschen, och därmed minska kraftigt på avfall från byggandet – samtidigt som vi erbjuder marknadens bililgaste materialpriser.

Vårt mål är att växa till en av de ledande aktörerna inom cirkulär ekonomi på byggbranschen.

 

Bakgrund

I Finland hamnar varje år nytt och användbart byggmaterial på avstjälpningsplatsen för ett väre på tiotals miljoner euro. Diverse avfalsshanterings- och logistikavgifter utgör en stor kostnadspost samtidigt som själva materialet blir en stor belastning för miljön.

Detta överskott hamnar på avstjälpningsplatsen av flera olika orsaker:

 • materialanskaffningar görs i god tid före de behövs, och måste beställas i tillräckliga mängder
 • mänskliga misstag, t.ex. vid beräkning av behov eller beställningsskedet
 • ändrade planer under projektets gång
 • brist på andra byggen där materialet kunde utnyttjas
 • transport av materialet till ett annat bygge anses för dyrt
 • transport till förvar i lager el.dyl. lyckas inte (brist på utrymme, tid eller för stora utgifter)
 • i vissa fall produkternas hållbarhet
 • obefintliga möjligheter att lagra på byggarbetsplatsen
 • sällan lönsamt för leverantören att köpa tillbaka
 • beställaren har sällan behövliga resurser eller behov för materialet
 • lagstadgar
 • attitydproblem

 

Lagstadgar och övrig regulering som angår hantering av byggavfall skärps kontinuerligt, vilket sätter tryck på byggföretagen att effektivera samt hitta nya verksamhetsmodeller. Därutöver har även byggföretagens kunders förväntningar och krav på miljövänligare byggande skärpts betydligt under det senaste decenniet.

År 2020 bör återvinningsgraden för byggavfall vara 70 procent i Finland i enlighet med det mål som EU satt upp. För tillfället är verkligheten ganska långt ån målet, vilket vi ämnar ändra på.

%

Mål för återvinningsgrad av byggavfall år 2020 (EU)

%

Återvinningsgrad för byggavfall nu (estimat)

Pin It on Pinterest